Matematiska resonemang2024-04-23T11:10:20+02:00

Matematiska resonemang

En elev kan svara rätt på uppgifter utan att behärska det matematiska resonemanget bakom lösningen. Men om en elev kan föra och följa ett matematiskt resonemang finns också en djupare kunskap och en ökad förståelse för det matematiska innehållet i uppgiften.

Så kan algebraiskt tänkande främjas – även på lågstadiet

Att låta yngre elever utforska algebraiska uppgifter tillsammans i klassrummet har ett särskilt värde för att främja elevernas matematiska tänkande, menar läraren och forskaren Sanna Wettergren. – I en helklass med kollektiva reflektioner kan alla elever vara med, även om de är delaktiga i olika grad. De kan Läs mer...

Till toppen