Podcasten Lärare & Forskning2024-06-17T11:37:04+02:00

Lärare och Forskning – en podd om lärares undervisningsutmaningar

Lärarstiftelsen ger ut podden Lärare & Forskning tillsammans med den vetenskapliga tidskriften Forskul och i samarbete med Sveriges Lärare med fokus på lärarnas undervisningsutmaningar. Avsnitten tar sin utgångspunkt i artiklar som är publicerade i Forskul.

Podden lyfter fram forskning som görs av och med lärare, för lärare, och som fördjupar olika aspekter av undervisningen och elevernas lärande. I varje avsnitt får du lyssna på forskare och lärare som tar upp en specifik fråga och diskuterar hur undervisningen i just den frågan kan förbättras.

Podden leds av Johan Boström som är redaktör och har erfarenhet från flera stora nyhetsredaktioner.

Lyssna på senaste avsnittet av podden här!

Här hittar du senaste avsnitten av podden Lärare & Forskning

Tidigare avsnitt av podden Lärare & Forskning

Därför behövs mer forskning om ämneskunnande

AVSNITT 12, 2023. I det här avsnittet berättar Hanna Sandgaard-Ekdahl, adjunkt i svenska som andra språk med didaktisk inriktning, och Robert Walldén, docent i svenska med didaktisk inriktning, båda vid Malmö universitet, om sin forskning om vuxna andraspråkselevers arbete med skrivrespons och argumenterande texter.

Att skriva förklarande texter på lågstadiet – läromedlens innehåll


AVSNITT 11, 2023. Jenny Magnusso,  docent i svenska och forskningsledare på lärarutbildningen har undersökt vilka stöd det finns i läromedlen för de yngsta eleverna, i årskurs 1 till 3, för att skriva förklarande, resonerande eller argumenterande texter – så kallat diskursivt skrivande eller sakprosa.

Om platsvärde: så kan elever förstå betydelsen av en siffras placering i ett tal


AVSNITT 10, 2023. Henrik Hansson, licenciat i didaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping , berättar om sin forskning och erfarenhet av undervisning och lärande om platsvärde.

Hållbarhetsfrågor i förskolan – så kan ett drama om äpplen skapa dialog


AVSNITT 9, 2023. I det här avsnittet berättar Maria Hedefalk och Cecilia Caiman, bägge lektorer i didaktik vid Uppsala universitet respektive Stockholms universitet om sin forskning och vad som kan hända i dramat och sagan.

Teater på gymnasiet – att hitta ett språk för kroppens kunskap


AVSNITT 8, 2023. Hur kan lärare i skolämnet teater sätta ord på den kunskap som finns i kroppen? Och vad gör man när man får syn på det här kunnandet?

Kan man förstå Mellanöstern med fiktion?


AVSNITT 7, 2023. Karl Ågerup som är lektor i litteraturvetenskap vid Örebro universitet ville ta reda på hur litterära texter kan användas för att nå läroplansmål relaterade till globalt medborgarskap och om eventuella risker med att använda fiktion.

Hur hjälper vi eleverna att formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor?


AVSNITT 6, 2023. Femton lärare, doktorander och forskare har tillsammans gjort forskningsstudien ”Vad kan elever som kan formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor?”

Så använder vi normkritik och naturvetenskap i undervisningen om sexualitet och kön


AVSNITT 5, 2023. Hur kan man utveckla undervisningen inom kunskapsområdet Sexualitet, samtycke och relationer? Vi pratar med Anna-Karin Fridolfsson och Anders Jonsson, bägge gymnasielärare i naturkunskap, som har gjort forskningsstudien ”Gymnasieelevers användning av normkritik och naturvetenskap för att granska frågor om sexualitet och kön”.

Kausalanalys i klassrummet – hur förklarar man en komplex samhällsfråga?


AVSNITT 4, 2023. Det här avsnittet tar avstamp i studien ”Varför fortsätter flykten över Medelhavet? – innebörden av att göra en kausalanalys av en samhällsfråga”.

Så ökar vi förståelsen för bassystem och decimaltal


AVSNITT 3, 2023. Lärarna och forskarna Anna Stridfält, Marie Björk, Paul Stensland och Åsa Nikula har gjort en learning study där de lyckats få elever i årskurs 4 att bättre förstå decimaltal. I detta avsnitt får vi höra hur de lyckades!

Hur lär man eleverna att läsa mellan raderna?


AVSNITT 2, 2023. Vi träffar lärarna och forskarna Cecilia Rosenbaum och Anette Svensson som pratar om sin studie som handlar om hur lär man eleverna inferensläsning – att läsa mellan raderna.

Varför är det så svårt för elever att beskriva växthuseffekten?


AVSNITT 1, 2023. Lärarna och forskarna Maria Sundler och Per Anderhag gästar oss för att prata om sin studie ”Från missförstånd till klarhet: hur kan undervisningen organiseras för att stötta elevers förståelse för växthuseffekten?”

Till toppen