Lärare och Forskning – en podd om lärares undervisningsutmaningar

Lärarstiftelsen ger ut podden Lärare & Forskning tillsammans med den vetenskapliga tidskriften Forskul och i samarbete med Sveriges Lärare med fokus på lärarnas undervisningsutmaningar. Avsnitten tar sin utgångspunkt i artiklar som är publicerade i Forskul.

Podden lyfter fram forskning som görs av och med lärare, för lärare, och som fördjupar olika aspekter av undervisningen och elevernas lärande. I varje avsnitt får du lyssna på forskare och lärare som tar upp en specifik fråga och diskuterar hur undervisningen i just den frågan kan förbättras.

Podden leds av Johan Boström som är redaktör och har erfarenhet från flera stora nyhetsredaktioner.

Lyssna på senaste avsnittet av podden här!

Lek och undervisning kan integreras och genomföras gemensamt av förskollärare och barn samtidigt som barnens handlingsutrymme främjas. I senaste avsnittet av Lärare & forskning berättar Cecilia Wallerstedt om så kallad lekresponsiv undervisning.

Fler avsnitt

AVSNITT 15

Att maximera läsförståelse – högpresterande gymnasielevers lässtrategier

Hur förstår, tolkar och minns man en text? För att hitta lyckade lässtrategier har Yvonne Hallesson studerat hur högpresterande gymnasielever gör när de läser.

AVSNITT 14

Vems historia berättas i klassrummet? Att problematisera dominerande narrativ

Hur historiska narrativ och hur de dominerande beskrivningarna kan problematiseras och kompletteras har Mathias Blomberg och Line Ekman undersökt i en studie som bland annat omfattar forskningslektioner på ett gymnasium i Stockholm under två år.

AVSNITT 13

Därför behövs mer forskning om ämneskunnande

Att som lärare förmedla kunskaper handlar om mycket mer än att överföra själva kunskapen. Lärare behöver även kunskaper om vad som kännetecknar kunnanden inom de ämnesområden som man undervisar inom.