Demokrati2024-05-22T16:03:25+02:00

Demokrati

I detta tema fångar vi upp forskningsresultat om demokrati och utbildning. Hur främjar utbildning demokrati och vilka arbetssätt kan lärare använda? Och vad säger forskningen?

”Demokratiska värderingar i klassrummet främjar demokratilärandet”

”Demokratiska värderingar i klassrummet främjar demokratilärandet” ”Demokratiska värderingar i klassrummet främjar demokratilärandet” Skolans undervisning om demokrati och demokratiska värderingar kan främja ett demokratiskt samhälle med exempelvis ökat valdeltagande. Men det är inte självklart att mer utbildning generellt leder till ökad demokratisering. Läs mer...

Till toppen