Lek och undervisning2024-04-29T16:24:26+02:00

Lek och undervisning

Vilken roll lek ska ges i förskolan har varit i fokus för forskning inte minst sedan undervisning infördes som begrepp i förskolans uppdrag. Bland forskare och lärare går en skiljelinje mellan att införliva undervisningen i leken, med vuxna som deltagare, och att inte använda barns lek för syften utanför leken självt.

Läs mer i Lärare & Forskning om forskningen och praktiken i klassrummet!

Till toppen