Läsning2024-04-23T11:09:22+02:00

Läsning

När läsförståelsen rasar i Pisa-undersökningarna höjs röster för omfattande åtgärder i undervisningen. De kan verka stå i motsats till varandra med å ena sidan hårdare krav, å andra sidan mer lust och engagemang.

Lust eller krav på vägen mot läsning?

Lust eller krav på vägen mot läsning? LÄSNING. När läsförståelsen rasar i Pisa-undersökningarna höjs röster för omfattande åtgärder i undervisningen. De kan verka stå i motsats till varandra med å ena sidan hårdare krav, å andra sidan mer lust och engagemang. – Visst vore det Läs mer...

Läsning|
Till toppen