Läsning

Läsning2024-02-22T19:10:55+01:00

När läsförståelsen rasar i Pisa-undersökningarna höjs röster för omfattande åtgärder i undervisningen. De kan verka stå i motsats till varandra med å ena sidan hårdare krav, å andra sidan mer lust och engagemang.

Lust eller krav på vägen mot läsning?

Lust eller krav på vägen mot läsning? LÄSNING. När läsförståelsen rasar i Pisa-undersökningarna höjs röster för omfattande åtgärder i undervisningen. De kan verka stå i motsats till varandra med å ena sidan hårdare krav, å andra sidan mer lust och engagemang. – Visst vore det [...]

Läsning|
Till toppen