Vetenskapliga nyheter för undervisning och lärande2024-04-17T14:50:34+02:00

”Undervisning behöver inte vara något som är separerat från leken – att först har vi undervisning och sen går vi och leker”, säger Cecilia Wallerstedt som gästar avsnitt 16 av podden Lärare & Forskning.

Lärare & Forskning möter Eva Hallgren under en förmiddagslektion med processdrama vid Stockholms universitet.

Podden Lärare & Forskning

Forskning av och med lärare, för lärare. Det hittar du i podden Lärare & Forskning. Forskare och lärare tar upp en fråga och diskuterar hur undervisningen i just den frågan kan förbättras.

Lärarstiftelsen ger ut podden Lärare & Forskning tillsammans med Forskul och i samarbete med Sveriges Lärare med fokus på lärarnas undervisningsutmaningar. Avsnitten tar sin utgångspunkt i artiklar som är publicerade i Forskul. Podden fördjupar aspekter av undervisningen och elevernas lärande.

Vetenskapliga tidskriften Forskul

Forskul: Forskning om undervisning och lärande är en vetenskaplig tidskrift som lyfter fram resultat från forskning som byggs med och för lärare, snarare än om och på.

Forskul publicerar forskningsresultat som ger lärare teoretiska och praktiska redskap för att öka förutsättningarna för barn och elevers lärande. De praktikrelevanta resultat som publiceras är granskade och knutna till tidigare forskning och blir en del i lärares professionella kunskapsbas.

Till toppen