Vetenskapliga nyheter för undervisning och lärande2024-02-23T09:29:31+01:00

Läraren och forskaren Sanna Wettergren: ”Min förståelse för hur det matematiska tänkandet kan utvecklas med algebra i klassrummet – redan från förskoleklass – förvånade mig.”

Podden Lärare & Forskning

Forskning av och med lärare, för lärare. Det hittar du i podden Lärare & Forskning. Forskare och lärare tar upp en fråga och diskuterar hur undervisningen i just den frågan kan förbättras.

Lärarstiftelsen ger ut podden Lärare & Forskning tillsammans med Forskul och i samarbete med Sveriges Lärare med fokus på lärarnas undervisningsutmaningar. Avsnitten tar sin utgångspunkt i artiklar som är publicerade i Forskul. Podden fördjupar aspekter av undervisningen och elevernas lärande.

Vetenskapliga tidskriften Forskul

Forskul: Forskning om undervisning och lärande är en vetenskaplig tidskrift som lyfter fram resultat från forskning som byggs med och för lärare, snarare än om och på.

Forskul publicerar forskningsresultat som ger lärare teoretiska och praktiska redskap för att öka förutsättningarna för barn och elevers lärande. De praktikrelevanta resultat som publiceras är granskade och knutna till tidigare forskning och blir en del i lärares professionella kunskapsbas.

Till toppen