Hållbarhet2024-04-23T11:08:23+02:00

Hållbarhet

Skolan och undervisning hör till de viktigaste verktygen för övergången till en mer hållbar värld. Det poängteras i Agenda 21 som antogs av FN-länderna i början av 1990-talet.

Sedan dess har lärare och forskare över hela världen tagit sig an utmaningen att utbilda och att utveckla undervisningen för hållbar utveckling – ett ämne som är laddat med värderingsmotsättningar och där det ibland saknas säker kunskap om framtiden.

Läs mer i Lärare & Forskning om forskningen och praktiken i klassrummet!

Till toppen