Hållbarhet

Hållbarhet2024-03-27T17:10:03+01:00

Skolan och undervisning hör till de viktigaste verktygen för övergången till en mer hållbar värld. Det poängteras i Agenda 21 som antogs av FN-länderna i början av 1990-talet.

Sedan dess har lärare och forskare över hela världen tagit sig an utmaningen att utbilda och att utveckla undervisningen för hållbar utveckling – ett ämne som är laddat med värderingsmotsättningar och där det ibland saknas säker kunskap om framtiden.

Läs mer i Lärare & Forskning om forskningen och praktiken i klassrummet!

”Med gestaltning kommer nya idéer och tankar om hållbarhet fram”

”Med gestaltning kommer nya idéer och tankar om hållbarhet fram” Kan man fördjupa lärande om hållbarhet med hjälp av drama i klassrummet? Ja, menar dramapedagogen och forskaren Eva Hallgren och får stöd av omfattande forskningsresultat. – När vi kliver in i en roll kan vi [...]

Till toppen