Lärare & Forskning – nyheter om forskning, för lärare

Lärarstiftelsen lanserar satsningen Lärare & Forskning. En ny sajt som ska göra forskning om undervisning och lärande tillgängligt, begripligt och användbart för lärare och för en bredare allmänhet. 

Här på sajten Lärare & Forskning ska lärare på ett lättillgängligt sätt kunna fördjupa sig i olika forskningsresultat och ta del av forskning som görs med och för lärare.

Lärare & Forskning produceras av Ahead Publishing, på uppdrag av Lärarstiftelsen. Redaktionen leds av Johan Boström som har en bakgrund som journalist på bland annat Sveriges Radio och Göteborgs-Posten.

Sedan tidigare programleder Johan Boström också Lärarstiftelsens podd om forskning och lärande.

Lärare & Forskning är Lärarstiftelsen största satsning under 2024 och artiklarna kommer att publiceras temavis under hela året. Först ut är temat läsning och sedan följer breda eller mer fokuserade teman inom exempelvis matematik, språk och naturvetenskap.

Ansvarig utgivare är Michael Jonsson.

Lärare & Forskning i korthet

Vad? En webbplats med vetenskapliga nyheter om undervisning och lärande

För vem? Lärare & Forskning är en webbplats om forskning som ska hjälpa lärare med undervisningsutmaningar.

Varför? Lärarstiftelsen arbetar för att lärarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i sin egen yrkesutveckling, i yrkets professionalisering och möjligheten att delta i det offentliga samtalet om skolan. Genom stipendier, bokprojekt och utställningar lyfts lärarnas egna yrkesutveckling och skolhistorien fram.

Malin Tufvesson.

Malin Tufvesson, Lärarstiftelsens generalsekreterare.

Johan Boström.

Johan Boström, redaktör Lärare & Forskning.