Hälsofrämjande2024-06-12T15:31:27+02:00

Hälsofrämjande

I alla läroplaner, från förskoleklass till gymnasiet, slås det fast att ”utbildningen ska främja elevernas hälsa och välbefinnande”.

Samtidigt visar forskning att det är lättare att lära sig när man mår bra – och att man mår bra när man lär sig. Vad innebär det för lärare i allmänhet, och för lärare i idrott och hälsa i synnerhet?

De svaren och mycket mer får du här i senaste temat på Lärare & Forskning!

Till toppen