Så kan algebraiskt tänkande främjas – även på lågstadiet

Att låta yngre elever utforska algebraiska uppgifter tillsammans [...]