Podcast: Vems historia berättas i klassrummet? Att problematisera dominerande narrativ

Mathias Blomberg och Line Ekman, till vardags verksamma vid Fryshuset gymnasium i Stockholm.

Mathias Blomberg och Line Ekman medverkar i avsnitt 14 av podden Lärare & Forskning.

Hur historiska narrativ och hur de dominerande beskrivningarna kan problematiseras och kompletteras har Mathias Blomberg och Line Ekman undersökt i en studie som bland annat omfattar forskningslektioner på ett gymnasium i Stockholm under två år.

Vems historia är det som berättas när man beskriver ett historiskt skeende? Är det en korrekt bild av Sverige på 1900-talet om historien beskrivs utan att kvinnor eller funktionsvarierade får ta plats?

Mathias och Line menar att det behövs alternativa narrativ för att skapa en mer mångfacetterad historieundervisning. Historieämnets dominerande narrativ är ofta fokuserade på en ensidig bild av svensk och västerländsk historia. “Det vi märkte var att bara genom att lyfta fram till exempel samernas historia, och prata om den sidan av svensk historia. Så fanns det elever med till exempel kurdisk bakgrund som blev enormt berörda”, säger Line.

Duon har också tagit fram en modell för att öka elevers förmåga att sätta sina egna värderingar och syn på världen i perspektiv.

Avsnitt 14 med Mathias Blomberg och Line Ekman

Mathias Blomberg och Line Ekman är verksamma på Frysethuset gymnasium i Stockholm och intervjun utgår från artikeln En, två eller flera historier? – undervisning för decentrering av historiska narrativ. Forskul vol 8, nr 2, 2020

Lyssna på podden här!