Ingrid Carlgren, professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet

Ingrid Carlgren med i avsnitt 13 av podcasten Lärare & Forskning.

Att som lärare förmedla kunskaper handlar om mycket mer än att överföra själva kunskapen. Lärare behöver även kunskaper om vad som kännetecknar kunnanden inom de ämnesområden som man undervisar inom.

Kunnande kan beskrivas som kunskapens ”underförstådda baksida”, och det som binder ihop kunskaper med individen och det sammanhang där kunskapen fyller en funktion. För att utveckla ett ämneskunnande måste läraren också få erfarenhet av och förhålla sig till världen som utvecklats inom ämnestraditionen, exempelvis matematik, teknik eller svenska. Lärare behöver alltså ha koll både på kunskaperna som ska förmedlas och vad eleverna måste förstå för att kunna det de ska kunna.

Avsnitt 13 med Ingrid Carlgren

Ingrid Carlgren, professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet som forskat om undervisning och lärande vid flera universitet och högskolor och även arbetat med lärarutbildning och skolutveckling, menar att det behövs mer forskning om ämneskunnande. I det här avsnittet av Lärare & forskning utvecklar hon sitt resonemang om varför det är angeläget att forska mer om ämneskunnande.
Ingrid Carlgren har också varit rektor för Lärarhögskolan i Stockholm och startade Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS). Hon skriver om ämneskunnande i Forskul volym 11, nr 3, 2023 i artikeln Vad kan den som kan? – (ämnes)kunnande som centralt forskningsobjekt i ämnesdidaktisk forskning.

Lyssna på podden här!