Podcast: Att utveckla någon annans text – om textuniversum i undervisningen

Björn Kindenberg, lektor i grundskola vid Stockholms universitet och Janina Skeppström, lärare i grundskolan.

Björn Kindenberg och Janina Skeppström är med i avsnitt 17 av podcasten Lärare & Forskning.

Att låta elever förflytta en karaktär, som exempelvis Nalle Puh, till en egen filmtolkning, teaterpjäs eller ett spel – inom ett så kallat textuniversum – kan utveckla kritiskt tänkande, kreativitet, engagemang, berättarförmåga och samarbetsförmåga. Läraren Janina Skeppström och forskaren Björn Kindenberg berättar i det här avsnittet av Lärare & Forskning om ett planeringsverktyg för undervisning med textuniversum.

”Eleverna måste förstå hur en berättelse är uppbyggd och kunna tolka och omtolka när de gör sina egna representationer”, berättar Janina Skeppström, lärare i grundskolan som tillsammans med bland andra Björn Kindenberg, lektor i grundskola och verksam vid STLS, har forskat om textuniversum och tagit fram en didaktisk modell som kan hjälpa lärare i utformningen av undervisningen.

”Eleverna samarbetar och samspelar med varandra, och förhandlar om handlingen till exempel i en film. De är väldigt kreativa samtidigt som de imiterar och visar att de har förstått det här textuniversumet som vi har arbetat med”, berättar Janina Skeppström i det här avsnittet av Lärare & Forskning som handlar om forskningen om textuniversum, som kallas transmedial worlds på engelska.

Utvecklingen inom textuniversum har gått mycket snabbt under de senaste åren och forskarna och lärarna som deltog i forskningsprojektet ”Skönlitterära textuniversum” vill både fånga upp möjligheterna i litteraturundervisningen, men också få elever att upptäcka den ursprungliga berättelsen i en bok, den så kallade kärntexten.

Den didaktiska modellen som forskarna och lärarna har utarbetat beskriver de som ett planeringsverktyg för lärare som kan användas för några veckors arbete kring en kärntext.

”När man vill sätta igång med ett textuniversum-baserat arbete så har vi försökt rama in fyra saker att tänka på: verktyg, interaktion, kunskap om kärntexten och berättandekompetensen. Det är ju sådant som man vill utveckla hos eleverna”, säger Björn Kindenberg.

Avsnitt 17 med Björn Kindenberg och Janina Skeppström

Forskningen och den didaktiska modellen presenteras i artikeln Textuniversumkompetens hos yngre elever i tidskriften Forskning om undervisning och lärande, Forskul, volym 12, nr 1, 2024. Även Anna-Maija Norberg, tidigare lärare i svenska och svenska som andraspråk och i dag nätverksledare inom Stockholm Teaching & Learning Studies, samt Anna Rosenberg, grundskollärare och speciallärare, har deltagit i projektet.

Lyssna på podden här!