Podcast: Att maximera läsförståelse – högpresterande gymnasielevers lässtrategier

Yvonne Hallesson, lektor och docent vid Uppsala universitet,

Yvonne Hallesson, lektor och docent vid Uppsala universitet, i avsnitt 15 av Lärare & Forskning-podden.

Hur förstår, tolkar och minns man en text? För att hitta lyckade lässtrategier har Yvonne Hallesson studerat hur högpresterande gymnasielever gör när de läser.

För att förstå en text – att avkoda text, förstå och minnas innehållet – kan man använda olika strategier. I det här avsnittet av Lärare & forskning berättar gymnasieläraren i svenska och engelska, Yvonne Hallesson, om resultatet från sin studie om hur högpresterande gymnasieelever gör när de läser. Vad gjorde de speciellt för att ta till sig och minnas en text? Hur medvetna var de om sina lässtrategier och vilka andra faktorer hade betydelse för att maximera läsförståelsen? Bland annat svarade en elev att ”jag läste igenom texten en gång. Därefter läste jag frågorna och sedan läste jag texten igen och strök under saker jag kopplade ihop med frågorna”. En annan elev berättade att ”läsa stycke för stycke och samtidigt föra anteckningar är en metod som passar mig utmärkt”. En annan faktor av betydelse för läsförståelsen visade sig vara den fysiska miljön – var läsningen ägde rum. Exempelvis föredrog en elev att läsa svåra texter hemma ”eftersom det är lättare att koncentrera sig där”.

Avsnitt 15 med Yvonne Hallesson

Yvonne Hallesson, som är lektor och docent vid Uppsala universitet, berättar i avsnittet om vad hon menar med en god läsare, hur läsförmåga, läsförståelse och lässtrategier hänger ihop och hur man som lärare kan använda lässtrategier i undervisningen. Yvonne Hallessons och annan forskning visar att lässtrategier har betydelse för elevers läsförståelse och i den svenska läroplanen för grundskolan betonas betydelsen av att elever använder lässtrategier för att förstå och tolka texter.

Studien Lässtrategier för att lyckas – om hur högpresterande gymnasieelever gör när de läser presenteras i Forskul volym 4, nr 2, 2016.

Lyssna på podden här!